Asiakaslähtöisesti, mielekkäästi

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on tukea osallistumista arjen toimintoihin. Lasten kohdalla leikki on yksi tärkeimmistä arjen taidoista, jonka yhteydessä lapsi opettelee mm sosiaalisia taitoja. Toimintaterapiassa etsitään yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa ratkaisuja arjen ongelmiin.
 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Tapahtuu lääkärin lähetteellä. Kelan kustantamana, vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. 

Lisätietoja Kelan palveluista saat:

www.kela.fi
 

Laitteet ja välineet

Käytän terapiatyössä asiakasta motivoivia ja osallistumista tukevia välineitä ja menetelmiä. Asiakkaan mielenkiinnonkohteet ja valinnan mahdollisuus huomioidaan välineitä valitessa.


 

Tilat ja toteutuspaikka

Tällä hetkellä käytössäni ei ole vastaanottotiloja. Toteutan toimintaterapiaa asiakkaan lähiympäristössä, mm kotona, päiväkodissa tai koulussa.
 

Esimerkkejä välineistä

Hienomotoriikan kehitystä tukevat välineet mm: sakset, kynä, työkalut, helmet, palikat, erilaiset rakentelusarjat. Sosiaalisia taitoja tukevat välineet mm: leikki, tarinat, kuvasarjat.